Projecte 16/17

La nostra labor
En aquesta segona experiència, a diferència de l'estada 2015-2016, cobrirem tot el cicle de cultiu, dividits en dues parelles, Marcos i Héctor que estarem des del 16 de setembre fins al 12 de gener, i després la Natàlia i en Jordi prendran el relleu en una estada també de quatre mesos, aproximadament a partir de la darrera setmana de gener. 

Així doncs, del setembre fins al gener els objectius són els següents: 
 • Sistematitzar la producció de planter a KO Mpisi Village. Sabem que en aquest village, on tenen reg per goteig, els funciona molt bé fer planter respecte a la sembra directa que practicaven, ara hem de trobar el millor mètode per a fer-lo, el principal repte és combatre les altes temperatures. Hem començat a l'hort de casa a preparar un troç de parcel·la per a provar tres substrats diferents en diferents barreges.
  • 50% sorra, 25% manure, 25% top soil.
  • 25% sorra, 50% manure, 25% top soil.
  • 25% sorra, 25% manure, 50% top soil.
 • Iniciar un assaig de biofumigació del sòl amb crucíferes a KO Mpisi, per a intentar reduir les grans poblacions de nematodes identificades l'any passat.
 • Donar suport en la gestió de plagues als diferents villages. Esperem atacs de fongs, es cultiva en època de pluja, quan si bé la calor amaina, és un ambient ideal per als fongs, però també per l'aranya roja, àfids, nematodes, minadors. Sempre respectant els principis de l'agricultura orgànica i amb productes de fàcil accés. Bé! També podem patir atacs d'elefants, babuïns, fauna d'altres dimensions... 
 • Iniciar un programa de compost. A tota l'àrea de Monde el sòl està constituït bàsicament per sorra del desert del Kalahari. Literalment trepitgem sorra de platja vermella!! Amb aquest programa el que volem és intentar programar anualment la producció de compost per tal d'estructurar i augmentar la retenció d'aigua, mitjançant un bon maneig i processat de els excrements de boví, especialment a KO Swatzi on no tracten de cap manera la capa de més de mig metre que s'acumula al petit cercat on dorm el bestiar.
 • Millorar la producció i la qualitat del blat de moro a KO Swatzi mitjançant l'associació de cultiu entre blat de moro (Zea mays) i mongeta verda (Phaseolus vulgaris).
 • Assaig d'agroforesterie a KO Swatzi combinant moringa (Moringa oleifera) amb hortalisses diverses com tomàquets, síndries, meló... L'agroforesterie es una tècnica d'origen francès que pretén aprofitar al màxim l'aigua de pluja en zones amb baixa pluviometria, com és el cas del sud de França. L'arbre proporciona ombra, redueix la infiltració d'aigua, mantenint l'humitat del sòl durant més temps, millora l'estructura del sòl i promou la proliferació de microorganismes. Hem triat la moringa per el seu gran valor nutricional tant per a humans com per al bestiar, perquè és un arbre perenne, pels baixos requeriments d'adob i l'adaptació climàtica tant pel que fa a pluviometria, com a temperatura, i al sòl arenós. Més info de la moringa.
 • Estudiarem la flora autòctona a l'inici de la temporada de pluges, per a trobar possibles fitosanitaris orgànics. KO Swatzi depèn de cars fitosanitaris sintètics que compren a Vic Falls, per tant, d'una banda mirarem de reduir la despesa que suposen aquests productes y d'altra banda promourem una agricultura més sostenible.
Per les estampes semidesèrtiques de la sabana, trobem de tant en tant solitaris arbres verds, una imatge semblant a la del dia següent a un incendi. Aquests arbres tenen un sistema radicular molt profund, amb una arrel pivotant que pot arribar fins a 30 i 40 metres de profunditat on encara es pot trobar humitat. A més de reduir la insolació, la temperatura al camp disminuiria i aportarien constantment matèria seca amb la qual es podria fer mulching i reduir l'evaporació de l'aigua del sol. De moment hem trobat una especie a la qual li diuen teca zambezí (Baikiaea plurijuga) i també una espècie de la família de les acàcies. Ambdues són interessants a més són lleguminoses!! Que vol dir que fixen nitrogen de l'aire, promovent alhora la biodiversitat al sòl. Veurem que passa.

Per altra banda, estem buscant llavors d'arbres autòctons que puguin servir per donar ombra a les parcel·les de cultius i així reduir la insolació. Cerquem arbres que s'adaptin a les singularitats de cada village, mentre que a KO Mpisi podem pensar a posar algun fruiter que necessiti reg, a KO Swatzi, els arbres han de ser capaços de suportar sequeres prolongades, sempre procurant que tinguin fulla a l'època del conreu. 


Qualsevol idea ens escriviu o comenteu aquí mateix!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nuestra labor

En esta segunda experiencia, a diferencia de 2015-2016, cubriremos todo el ciclo de cultivo, lo que es muy interesante ya que de esta manera la evaluación de las acciones será más precisa. Divididos en dos parejas, Marcos y Héctor (16 de setiembre hasta 12 de enero) seguidos de Natalia y Jordi tomaran el relevo a partir de la segunda semana de enero, también en una estancia de 4 meses.
Entonces, desde setiembre hasta enero los objetivos son los siguientes:

 • Sistematizar la producción en KO Mpisi Village. Sabiendo que en este village, donde tienen riego por goteo, funciona muy bien el uso de plantel respecto a la siembra directa, ahora queremos mejorar la técnica, lo que están haciendo actualmente es preparar el plantel en un barreño. En Villa Victoria hemos empezado a preparar plantel con tres mezclas diferentes de substratos habituales del lugar.
  • 50% arena, 25% manure, 25% top soil.
  • 25% arena, 50% manure, 25% top soil.
  • 25% arena, 25% manure, 50% top soil.
 • Propuesta a KO Mpisi para hacer un ensayo de biofumigación del suelo con crucíferas para combatir las grandes poblaciones de nematodos identificadas en la primera fase en 2015-2016.
 • Dar soporte en la gestión de plagas en los diferentes villages. Esperamos muchos hongos en época de lluvias, araña roja, áfidos, los ya mencionados nematodos… Respetando siempre los principios de la agricultura orgánica i con productos de fácil acceso. Bueno! También tendremos que combatir ataques de elefantes, babuinos, fauna de otras dimensiones…
  .
 • Iniciar un programa de compost. El suelo de la area de Monde, donde se encuentran ambos villages, se compone de arena roja del Kalahari, con una ausencia total de microfauna i microflora, cosa que dificulta el manejo de cualquier cultivo. Este programa pretende dar vida al suelo, crear un ecosistema subterráneo que mejore las condiciones de cultivo actuales, mediante un buen manejo y procesado de estiércol de vacuno principalmente.
 • Aumentar la productividad del maíz en KO Swatzi, donde el tamaño medio de las mazorcas es muy reducido y no permite cubrir las necesidades del village durante todo el año. Probaremos una asociación con judía verde (Phaseolus vulgaris).
 • Inicio de un ensayo de agroforesterie en KO Swatzi con moringa (Moringa oleifera) i hortalizas. La agroforesterie es una técnica de origen francés que, mediante la combinació de árboles con cultivos bajos, sean hortalizas, cereales, etc. Pretende mejorar las condiciones agronómicas del suelo. Por un lado, la red subterránea creada el sistema radicular del árbol mejora la retención de agua, reduciendo las perdidas por infiltración, uno de los grandes problemas cuando cultivas en suelos arenosos, y a su vez, proporciona sombra a los cultivos bajos, reduciendo así la insolación solar excesiva que sufren aquí los cultivos. Hemos escogido la moringa porqué es un árbol perenne, que se adapta a las condiciones de la zona, es poco dependiente de abono i por su gran valor nutricional, usado habitualmente tanto para personas como para el ganado. Más información sobre la moringa.
 • Al inicio de la temporada de lluvias, estudiaremos la flora autóctona del lugar para intentar producir fitosanitarios orgánicos. En KO Swatzi dependen de productos sintéticos que comprar por un alto precio en Victoria Falls. Así que por un lado reduciremos este gasto y además promoveremos una agricultura más sostenible.
Cualquier idea, sugerencia será bienvenida!!! Comentar aquí abajo!!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada