dissabte, 24 de febrer de 2018

Això continua!

Amb l’acomiadament de les nostres companyes, iniciem la nostra etapa en aquest projecte.
El Club continua avançant a bon ritme, aquestes darreres setmanes hem aconseguit preparar el terreny per iniciar la plantació en la majoria de les terrasses. Els estudiants han après a realitzar els cavallons, útils per reduir l’erosió del terreny causada per la pendent de la parcel·la i de les fortes pluges que es produeixen en aquesta època de l’any; també s’ha treballat amb la importància d’aplicar compost al sòl per augmentar la matèria orgànica i nutrients. Per altra banda, hem aplicat un encoixinat “mulching” en algunes de les files com a mesura de protecció contra l’erosió que realitzen les gotes de pluja, a més d’altres avantatges com la reducció del creixement de males herbes, la retenció de la humitat la protecció de les arrels contra canvis de temperatura.

Tot sembla que funcionarà correctament sempre i quan les fortes pluges combinades amb la intensa insolació permetin el correcte creixement, (aquests darrers dies hem patit algunes baixes per les pluges). 

Encara que hem anat plantant bastant, continuem fent planter per acabar d’omplir les diferents parcel·les que hauran de mantenir els grups d’estudiants i consecutivament estar preparats per després poder aplicar un sistema de rotació cultius. D’altres cultius s’han implantat per sembra directa com la pastanaga i les mongetes.


Paral·lelament hem estat preparant l’estructura del dipòsit que s’utilitzarà quan l’aigua municipal no arribi amb la pressió suficient o simplement no estigui disponible.
Per a fer-ho s’ha aplanat el terreny a la part més alta i després de cercar intensivament per l’escola hem trobat totes les peces que ens serviran per l’estructura. Amb l’ajuda de’n Romeo (professor d’agricultura de l’escola) i altres treballadors de l’escola es van poder clavar les potes amb ciment al terra i soldar l’estructura; ara estem a l’espera de trobar els mecanismes per poder tallar unes peces que ens aportaran més rigidesa a l’estructura ja que no comptem amb eines adequades, però tenim temps ja que les plantes estan ben regades gràcies a l’època de pluges.


Pel sistema de reg comptem amb uns tubs de goters que l’escola guardava des de feia temps. Aquestes es podran omplir tant pel dipòsit com per l’aigua municipal. Després d’una primera prova, sabem que ens esperen algunes jornades ajuntant tubs, retallant parts rossegades per algun animal i també desembossant alguns dels forats de goters.

Ja per acabar també hem començat amb la sembra de “moringas”, un arbre molt interessant pels diversos usos tant nutritius com medicinals, en tenim bastants germinant i alguns ja ho han fet i seran repartits entre l’escola al costat de l’hort i entre el KO Mpisi Village, on esperem tornar a visitar i ajudar d’aquí poc.

Natalia i Xavi

________________________


¡Esto continua!

Con la despedida de nuestras compañeras, iniciamos nuestra etapa en este proyecto.
El Club continúa avanzando a buen ritmo, estas últimas semanas hemos conseguido preparar el terreno para iniciar la plantación en la mayoría de las terrazas. Los estudiantes han aprendido a realizar caballones, útiles para reducir la erosión del terreno a causa de la pendiente de la parcela y de las fuertes lluvias que se están produciendo en esta época del año; también se ha trabajado con la importancia de aplicar compost al suelo para aumentar la materia orgánica y nutrientes. Por otro lado hemos aplicado un acolchado “mulching” en alguna de las filas como medida contra la erosión que realizan las gotas de lluvia, además de otras ventajas como la reducción del crecimiento de malas hierbas, la retención de humedad y la protección de las raíces contra cambios bruscos de temperatura.

Todo parece que funcionará correctamente siempre y cuando las fuertes lluvias combinadas con la intensa insolación nos permitan el correcto crecimiento, (estos últimos días hemos sufrido algunas bajas por las lluvias)


Paralelamente hemos estado preparando la estructura del depósito que se utilizará cuando el agua de la municipalidad no tenga suficiente presión o no esté disponible.
Para ello se ha allanado el terreno en la parte más alta y después de una búsqueda intensiva por la escuela hemos encontrado lo que serán todas las piezas de la nueva estructura. Con la ayuda de Romeo (profesor de agricultura del colegio) y otros trabajadores de la escuela se pudo fijar las patas con cemento en el suelo y soldar todos los hierros; ahora nos encontramos a la espera de una solución para poder cortar unas nuevas piezas que den más rigidez a la estructura ya que no contamos con herramientas adecuadas, pero no corre prisa ya que las plantas están bien regadas gracias a la época en la que nos encontramos.


Para el sistema de riego contamos con unas tuberías de goteo que la escuela guardaba desde hace tiempo. Estas podrán ser alimentadas tanto por el depósito como por el agua municipal. Después de una primera prueba, sabemos que nos esperan largas tardes uniendo tuberías, recortando partes comidas por algún animal y sobretodo desatascando algunos de los agujeros de goteo.Ya para acabar también hemos empezado con la siembra de moringas, un árbol muy interesante por sus diversos usos tanto alimenticios como medicinales, tenemos bastantes germinando y estas se repartirán entre la escuela junto al huerto y entre el KO Mpisi village, donde esperamos volver a visitar y ayudar pronto.

Natalia y Xavi

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada